Volná pracovní místa

Hledáme novou kolegyni nebo kolegu do svého týmu

O nás

Ulita života, z.s., je nezisková organizace, která byla založena v roce 2019. Poskytujeme široké služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, především v náhradní rodinné péči.

Všichni naši zaměstnanci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon sociálně-právní ochrany dětí a v oblasti náhradní rodinné péče mají několikaletou zkušenost. Na odbornost našich pracovníků klademe velký důraz.

Ulita života si klade za cíl zejména:

pomoct dětem, které vyrůstají mimo vlastní rodinu nebo jejichž vývoj ve vlastní rodině je ohrožen v důsledku týrání, zanedbávání, zneužívání, nebo jež jsou i z jiných důvodů sociálně ohroženy

podporovat děti, rodiče i náhradní rodiče formou poskytování pomoci a poradenství při budování vztahů v rodině

poskytovat pomoc pěstounským rodinám při plnění povinností při kontaktu dětí s biologickou rodinou včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku

zajišťovat respitní péči

poskytovat trvalou nebo dočasnou pomoc při zajištění osobní péče o děti

pořádat akce se zaměřením na aktivní a hodnotné využití volného času dětí

vzdělávání dospělých včetně lektorské činnosti v souladu a s účelem spolku

právně – propagační činnost v zájmu zlepšení ochrany dětí

pracovat s dětmi a mládeží a pomoc v oblasti jejich ochrany

poskytovat poradenství při vytváření podmínek pro plnohodnotnou integraci dětí do života

vykonávat činnosti vedoucí k harmonickému rozvoji dětí a mládeže

ochranu práv rodičů a dětí před diskriminací z důvodu pohlaví, rasy, etnika, náboženství či jiné diskriminace

podporovat setkávání členů a pomáhat prosazovat společné zájmy

poskytovat poradenskou činnost v oblasti náhradní rodinné péče

organizovat odborné diskuze s odborníky v předmětné oblasti

poskytovat sociální služby

vykonávat publikační a osvětovou činnost v souladu s účelem spolku

Požadujeme:

K výkonu práce je nutné splnění kvalifikačních předpokladů
„sociálního pracovníka/sociální pracovnice“ dle následujících zákonů:

 • zákon č.
  359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č.
  108/2006 Sb. o sociálních službách

K výkonu pracovní pozice je výhodou:

 • znalost problematiky náhradní rodinné péče
 • organizační schopnosti a samostatnost
 • zodpovědnost, pečlivost, empatický přístup a dobré komunikační schopnosti
 • umění organizovat si čas a pracovní záležitosti
 • ochota pracovat v týmu
 • uživatelská znalost MS Office
 • ochotu cestovat po Praze a Středočeském kraji
 • bezúhonnost

Co bude náplní Vaší práce?

 • doprovázení pěstounských rodin
 • poskytování sociálně-právního poradenství
 • kontakt s rodinami v intervalech dle zákona nebo dle potřeb rodiny
 • spolupráce s OSPOD a dalšími organizacemi
 • vést spisovou dokumentaci, zpracovávat zprávy pro OSPOD
 • vedení pěstounů při naplňování jejich vzdělávacích aktivit
 • pravidelná účast na poradách organizace

Co Vám můžeme nabídnout:

 • odborné zázemí stabilní organizace
 • vzdělávání zaměstnanců zaměřené na pracovní náplň
 • materiální i technické zázemí pro administrativní práci
 • malý pracovní kolektiv, kde se navzájem podporujeme
 • podílení se na zvyšování prestiže naší činnosti
 • možnost práce z domova, pružná pracovní doba
 • supervize pro zaměstnance
 • stravenkový paušál jako zaměstnanecký benefit

 • Nástup: dohodou
 • Typ pracovně právního vztahu: pracovní smlouva
 • Výše úvazku: poloviční pracovní úvazek s možností jeho navýšení
 • Místo pracoviště: Praha 3, Žerotínova 32
 • Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je zaslání strukturovaného životopisu na adresu horakova@ulitazivota.cz a dokladu o vzdělání. Pro bližší informace o pracovní pozici kontaktujte ředitelku organizace: JUDr. Jana Horáková, tel. 602 246 717