Jak nás podpořit

Děkujeme předem za každý dar, který může pomoci ohroženým dětem a náhradním rodinám.

Věcné dary: oblečení, hračky, elektronika či cokoliv dalšího – dle potřebnosti rozdělíme mezi konkrétní rodiny. Po předchozí domluvě si můžeme věci i vyzvednout u Vás.

Finanční příspěvky: na účet č. 1316750005/2700 vedený u UniCredit Bank.

Ostatní: máte nápad či způsob jak pomáhat? Jsme otevření všem typům spolupráce, neváhejte nás oslovit.

Našimi sponzory jsou:

InfoSite, s.r.o., kterým děkujeme za krásné webové stránky