Sponzoři

Podporují nás

Děkujeme předem za každý dar, který může pomoci ohroženým dětem a náhradním rodinám.

Finanční příspěvky: na účet č. 1316750005/2700 vedený u UniCredit Bank.

Ostatní: máte nápad či způsob jak pomáhat? Jsme otevření všem typům spolupráce, neváhejte nás oslovit.

Podporují nás:

 

Jumpark