Pomoc pěstounům

Nabízíme pomoc pěstounům


Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 

Při uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče je podmínkou trvalý pobyt pěstounů nebo poručníků v Praze nebo Středočeském kraji.

Doprovázení pěstounských rodin 

Z doprovázení vyplývají práva i povinnosti pro obě strany – pro Vás jako pěstouny nebo poručníky, tak pro nás jako doprovázející organizaci.
Vždy se snažíme hledat to nejlepší 
řešení, které bude všem vyhovovat – ať už jde o sjednávání termínů pravidelných návštěv,
zajištění péče o děti nebo povinnost se vzdělávat. Osobní přístup k jednotlivým rodinám je pro nás samozřejmostí.

Příspěvek na pobytové aktivity dětí 

Pěstouni i poručníci mají ze zákona nárok na odpočinek, kdy se mohou věnovat jen sami sobě – v délce maximálně 14 dní.
Proto Vám přispějeme na pobytové aktivity pro děti, které máte 
svěřené v péči. Zejména se jedná o školy a školky v přírodě,
letní či zimní tábory, sportovní 
soustředění, lyžařské výcviky nebo i příměstské tábory.

Pomoc při zprostředkování kontaktu dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou

Pěstouni mají povinnost umožňovat kontakt dětí s jejich rodiči. Bohužel se stává, že jsou setkání problematická
a není ve vašich silách nastavit jasná pravidla. Od toho je zde možnost pomoci při nastavení a průběhu kontaktů z naší strany.
Kontakty pak probíhají v bezpečných prostorách naší organizace. Naši odborní pracovníci dohlíží na průběh návštěv
a případně i obsah sdělovaného. Vždy se zohledňuje především nejlepší zájem dítěte.

Psychologické konzultace pro pěstounské rodiny

Pěstouni, poručníci i jim svěřené děti mají právo na zprostředkování psychologické nebo jiné odborné pomoci nejméně 1x za půl roku.
Pro tyto případy spolupracujeme s několika 
psychology a kdykoliv Vám nabídneme volné termíny.
Pokud již s dětmi k některému 
odborníkovi docházíte a máte s ním dobré zkušenosti,
můžeme Vám nabídnout alespoň 
spoluúčast na platbách. 

Nejste na to sami …