Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

GDPRRozsah platnosti

Spolku Ulita života, z. s., svěřuje své osobní údaje řada klientů. Považujeme ochranu informací a údajů, které nám svěřovány, za součást své odpovědnosti. Principy ochrany údajů, jako například minimalizace údajů, transparentnost a bezpečnost, jsou proto pro nás nejvyšší prioritou.

Podrobnější informace najdete v následujících kapitolách.

Kontaktní údaje a správce

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo pokud byste si přáli uplatnit svá práva v některém z uvedených případů, neváhejte se na nás na obrátit na uvedených kontaktech: info@ulitazivota.cz – s předmětem zprávy „Ochrana údajů“ (dotazy, výmaz, oprava, omezení zpracování, námitka, odvolání souhlasu, právo na přenositelnost údajů)
 

Správce: Ulita života, z. s., Roztocká 176, Brnky, 250 66 Zdiby

Příslušný úřad: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 107 00 Praha 7, tel: +420 234 665 111, email: posta@uoou.cz

Vaše práva

Jako dotčená osoba máte nárok kdykoli uplatnit svá práva ve vztahu k nám. Pokud jsou splněné zákonem stanovené požadavky, jde o následující práva:

• Právo na přístup podle článku 15 GDPR EU

• Právo na opravu podle článku 16 GDPR EU

• Právo na výmaz podle článku 17 GDPR EU

• Právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR EU

• Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR EU

• Právo vznést námitku / odvolat souhlas podle článku 21 GDPR EU

• Právo podat stížnost u dozorového úřadu podle čl. 13 odst. 2 písm. d) GDPR EU

Abychom mohli vaši písemnou žádost zpracovat, máme povinnost pečlivě ověřit vaši totožnost. Prosíme o pochopení, že si vyhrazujeme právo požádat o další informace nebo doklad totožnosti, podle důležitosti údajů. Tato opatření slouží zejména k tomu, abychom vaše údaje chránili před neoprávněným přístupem třetích osob.

Rádi bychom vás také informovali, že si vyhrazujeme právo nezpracovávat dotazy nepřiměřené povahy nebo takové, které obdržíme bez odpovídajícího dokladu totožnosti. V takovém případě vás o tom budeme informovat písemně.

Přístup, přenositelnost údajů

Kdykoli máte právo na vydání bezplatného potvrzení o údajích, které zpracováváme a které se týkají Vaší osoby. Dále máte kdykoli právo na to, abychom údaje, které jste nám poskytli, přenesli Vám nebo jinému správci údajů.

Pamatujte prosím, že můžeme přenést pouze údaje, které vycházejí z poskytnutého souhlasu nebo ze smlouvy.

Oprava, výmaz, omezení

Pokud nás o to požádáte, pak zpracovávané údaje, které se Vás týkají, opravíme, uzamkneme nebo je vymažeme, pokud nám v tom nebrání jiné právní předpisy (například archivační povinnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Obraťte se na nás laskavě písemně na adrese info@ulitazivota.cz.

Odvolání souhlasu / námitka

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat stručným písemným oznámením. Obraťte se na nás laskavě písemně na adrese info@ulitazivota.cz.

Stručným písemným oznámením na adresu info@ulitazivota.cz můžete kdykoli vznést námitku proti používání vašich údajů pro účely přímého marketingu nebo odvolat svůj souhlas, a to bezplatně kromě nákladů vynaložených na přenos v souladu se základními sazbami.

Pokud chcete zrušit přihlášení k odběru newsletteru, můžete využít příslušný odkaz na konci newsletteru.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud byste chtěli kontaktovat příslušný dozorový úřad přímo, najdete kontaktní údaje zde.

Zabezpečení údajů

Abychom ochránili Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem nebo ztrátou, uplatňujeme nejvyšší stupeň péče a bezpečnostních standardů. Rádi bychom zdůraznili, že přenosy údajů prostřednictvím sítě internet (například v případě komunikace e-mailem) mohou představovat bezpečnostní rizika. Před přístupem třetích osob není možné údaje zcela ochránit.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář Vám má nabídnout snadný způsob, jak kontaktovat náš spolek, pokud byste se nás potřebovali na něco zeptat. Informace, které zde poskytujete, jsou většinou nepovinné. Vaše informace zpracujeme, abychom mohli odpovědět na Váš dotaz.

Předávání údajů

Náš spolek nesděluje vaše údaje třetím osobám pro obchodní účely (prodej, pronájem).

Osobní údaje, jako jsou například jméno, adresa, e-mailová adresa apod., zpracováváme v různých situacích. V těchto zásadách ochrany osobních údajů Vám chceme poskytnout co nejpodrobnější přehled toho, jak s Vašimi údaji nakládáme, na jakém právním základě je zpracováváme a zda je poskytnutí Vašich údajů nezbytné na základě smlouvy nebo ze zákona.

Tam, kde je možné zadat doplňující osobní údaje do nepovinných polí, Vás žádáme, abyste sami zkontrolovali, jaké údaje nám chcete sdělit.


Kontrola seznamů subjektů podezřelých z terorismu

Nařízení EU o boji proti terorismu (ES) číslo 2580/2001 a (ES) číslo 881/2002 požadují, aby nikdo ze zákazníků, dodavatelů, poskytovatelů služeb ani zaměstnanců společnosti Ulita života nebyl osobou podezřelou z terorismu uvedenou na centrálně vedených seznamech. Proto je nutné, aby společnost Ulita života prováděla porovnání údajů se seznamy subjektů podezřelých z terorismu.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst.1 písm. c) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU.

Návštěvy našich webových stránek

Při přístupu na naše webové stránky budou shromažďovány určité údaje. Tyto údaje statisticky vyhodnocujeme a využíváme je pouze k tomu, abychom Vám nabízeli individuální marketingový obsah a zlepšovali atraktivitu, obsah a funkce našich webových stránek.

V souborech našich serverových protokolů ukládáme informace, které nám váš prohlížeč automaticky odesílá z technických důvodů.

Jsou to například tyto informace:

• typ/verze prohlížeče,

• používaný operační systém,

• odkazovaná adresa URL (poslední navštívená stránka),

• název hostitele přistupujícího koncového zařízení (IP adresa, anonymizovaná),

• datum a čas přístupu k serveru.

V případě chytrých mobilních telefonů, tabletů a dalších mobilních koncových zařízení: výrobce/model.

Žádné tyto údaje se neukládají ve spojení s osobami. Tyto údaje se také nekombinují s dalšími zdroji údajů.

Právním základem pro zpracování vaší IP adresy je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU. Náš oprávněný zájem vyplývá z těchto účelů zpracování:

• zajištění bezproblémového připojení,

• zajištění pohodlného užívání našich webových stránek/aplikace,

• vyhodnocování bezpečnosti a stability systému.

Obecně platí, že Vaši IP adresu ukládáme v anonymní podobě a v průběhu tohoto procesu nedochází k žádné osobní analýze. K plnému uložení IP adresy dochází pouze s cílem sledovat technické chyby a hackerské útoky a dále zaznamenávat obsah, například při přihlášení k odběru newsletteru.

S výjimkou uložení pro účely zaznamenání obsahu IP adresu po Vaší návštěvě včas vymažeme.


Newsletter představuje možnost, jak můžete e-mailem pravidelně dostávat informace.

Pokud chcete zrušit přihlášení k odběru newsletteru, můžete využít příslušný odkaz na konci newsletteru.

Cookies

Soubory cookies používáme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU. Náš zájem přizpůsobit služby co nejlépe Vašim požadavkům a z obchodního hlediska je optimalizovat, se považuje za oprávněný zájem ve smyslu výše uvedeného ustanovení. S využitím pravděpodobnostních hodnot se Vám snažíme pokud možno zobrazovat pouze takový reklamní obsah, který Vás bude zajímat. Vaše IP adresa je zaznamenávána pouze ve zkrácené podobě, takže není možné identifikovat příslušné spojení.

Zpracování vaší e-mailové adresy a telefonních čísel probíhá až do doby, dokud neobdržíme námitku proti zpracování.

Kdykoli máte právo na bezplatný přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a případně výmaz a dále právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, které zpracováváme.