Co nabízíme

Co nabízíme


Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 

Při uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče je podmínkou trvalý pobyt pěstounů nebo poručníků v Praze nebo Středočeském kraji.

Doprovázení pěstounských rodin 

Z doprovázení vyplývají práva i povinnosti pro obě strany – pro Vás jako pěstouny nebo poručníky, tak pro nás jako doprovázející organizaci.
Vždy se snažíme hledat to nejlepší řešení, které bude všem vyhovovat – ať už jde o sjednávání termínů pravidelných návštěv,
zajištění péče o děti nebo povinnost se vzdělávat. Osobní přístup k jednotlivým rodinám je pro nás samozřejmostí.

Příspěvek na pobytové aktivity dětí 

Pěstouni i poručníci mají ze zákona nárok na odpočinek, kdy se mohou věnovat jen sami sobě – v délce maximálně 14 dní.
Proto Vám přispějeme na pobytové aktivity pro děti, které máte 
svěřené v péči. Zejména se jedná o školy a školky v přírodě,
letní či zimní tábory, sportovní 
soustředění, lyžařské výcviky nebo i příměstské tábory.

Vzdělávací semináře a besedy v oblasti náhradní rodinné péče

Každý pěstoun i poručník má ze zákona povinnost vzdělávat se v rozsahu 24 hodin ročně.
Snažíme se nabízet širokou nabídku možností vzdělávání, ze které si vybere opravdu každý.
Nabízíme semináře, besedy (sdílení zkušeností), možnost četby literatury, e-learningové kurzy,
sledování tematicky zaměřených filmů a vzdělávací pobyty. Spolupracujeme 
s ověřenými a velmi dobře
hodnocenými lektory. Během školení je možnost využít hlídání 
pro děti.

Pobytové vzdělávací semináře pro pěstouny včetně hlídání dětí

Víkendové vzdělávací pobyty jsou mezi pěstouny a poručníky velmi oblíbené.
Od pátku do neděle na Vás čekají školení v rozsahu 24 hodin, pro děti je v době Vašeho vzdělávání zajištěn pestrý program.
K večernímu oddechu je k dispozici bazén a sauna. Ubytování je 
zajištěno ve 2-4 lůžkových pokojích.
Každá rodina má samostatný pokoj. Vzdělávacího 
pobytu je možné se zúčastnit i v případě,
že s námi nemáte uzavřenou dohodu o výkonu 
pěstounské péče.

Pomoc při zprostředkování kontaktu dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou

Pěstouni mají povinnost umožňovat kontakt dětí s jejich rodiči.
Bohužel se stává, že jsou setkání problematická a není ve Vašich silách nastavit jasná pravidla.
Od toho je zde možnost 
pomoci při nastavení a průběhu kontaktů z naší strany.
Kontakty pak probíhají v bezpečných 
prostorách naší organizace. Naši odborní pracovníci dohlíží na průběh návštěv
a případně 
i obsah sdělovaného. Vždy se zohledňuje především nejlepší zájem dítěte.

Poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Sociálně-právní ochrana se nezabývá jen náhradní rodinnou péčí, ale je podrobně popsána v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí.
Pokud si s něčím nevíte rady, od toho jsme zde my, 
abychom Vám vše srozumitelně vysvětlili a pomohli Vám.

Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče

Pro mnohé z Vás může být i náhradní rodinná péče něčím zcela novým. Stanete se ze dne na den pěstouny, vyberou Vám dítě k osvojení,
rodiče dítěte jsou zbaveni rodičovské 
odpovědnosti a Vy jste rázem poručníky… Jak postupovat?
Co je potřeba vyřídit? Rádi Vám 
vysvětlíme vše, co se bude k Vaší situaci vztahovat.

Psychologické konzultace pro pěstounské rodiny

Pěstouni, poručníci i jim svěřené děti mají právo na zprostředkování psychologické nebo jiné odborné pomoci nejméně 1x za půl roku.
Pro tyto případy spolupracujeme s několika 
psychology a kdykoliv Vám nabídneme volné termíny.
Pokud již s dětmi k některému 
odborníkovi docházíte a máte s ním dobré zkušenosti,
můžeme Vám nabídnout alespoň 
spoluúčast na platbách.

Právní poradenství pro naše klienty

Exekuce, dluhy, problémy ohledně sociálních dávek, smlouvy…
Rodinám, se kterými máme uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče,
nabízíme možnost právních konzultací 
s čímkoliv, co Vás v aktuální situaci tíží.

Nejste na to sami ….