Co nabízíme

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Máme dostatečnou personální kapacitu k uzavírání nových dohod, tudíž se nemusíte obávat, že bychom Vás odmítli. Naším cílem je spolupracovat se všemi pěstouny, kteří projeví zájem o doprovázení Ulitou života. Jedinou podmínkou je trvalý pobyt pěstounů v Praze nebo Středočeském kraji.

Doprovázení pěstounských rodin

Z doprovázení vyplývají práva i povinnosti pro obě strany – pro Vás jako pěstouny, tak pro nás jako doprovázející organizaci. Vždy se snažíme hledat to nejideálnější řešení, které bude všem vyhovovat – ať už jde o domlouvání pravidelných návštěv, zajištění péče o děti nebo povinnost se vzdělávat. Osobní přístup k jednotlivým rodinám je pro nás samozřejmostí.

Příspěvek na pobytové aktivity dětí

Pěstouni i poručníci mají ze zákona nárok na odpočinek, kdy se mohou věnovat jen sami sobě – v délce maximálně 14 dní. Proto Vám přispějeme nebo zaplatíme pobytové aktivity pro děti, které máte svěřené v péči. Zejména se jedná o školy a školky v přírodě, letní či zimní tábory, sportovní soustředí, lyžařské výcviky nebo i příměstské tábory.

Vzdělávací semináře a besedy v oblasti náhradní rodinné péče

Každý pěstoun i poručník má ze zákona povinnost vzdělávat se v rozsahu 24 hodin ročně. Snažíme se nabízet širokou nabídku, ze které si vybere opravdu každý – semináře, besedy (sdílení zkušeností), možnost studia literatury, e-learningové kurzy a vzdělávací pobyty. Spolupracujeme s ověřenými a velmi dobře hodnocenými lektory. Během školení je možnost využít hlídání pro děti.

Pobytové vzdělávací semináře pro pěstouny včetně hlídání dětí

Víkendové vzdělávací pobyty jsou mezi pěstouny velmi oblíbené. Naše organizace jezdí do hotelu Valnovka, který zpravidla míváme celý jen pro nás. Od pátku do neděle na Vás čekají školení v rozsahu 24 hodin, pro děti je po dobu, co se vzděláváte, zajištěn pestrý program. K večernímu oddechu je k dispozici bazén a sauna. Ubytování je zajištěno ve 2-4 lůžkových pokojích a nestane se, že budete sdílet pokoj s někým cizím. Vzdělávacího pobytu je možné se zúčastnit i v případě, že s námi nemáte uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče.

Pomoc při zprostředkování kontaktu dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou

Pěstouni mají povinnost umožňovat kontakt dětí s jejich rodiči. Bohužel se stává, že jsou setkání problematická a není ve Vašich silách nastavit jasná pravidla. Od toho je zde možnost asistovaných kontaktů, které probíhají v bezpečných prostorách naší organizace. Naši odborní pracovníci dohlíží na průběh návštěv a případně i obsah sdělovaného. Vždy se zohledňuje především nejlepší zájem dítěte.

Poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Sociálně-právní ochrana se nezabývá jen náhradní rodinnou péčí, ale je podrobně popsána v mnoha paragrafech. Nevadí, pokud si s něčím nevíte rady, od toho je zde my, abychom Vám vše srozumitelně vysvětlili a pomohli.

Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče

Pro mnohé z Vás může být i náhradní rodinná péče něčím zcela novým. Stanete se ze dne na den pěstouny, vyberou Vám dítě k osvojení, rodiče dítěte jsou zbaveni rodičovské odpovědnosti a Vy jste rázem poručníky… Kde co vyřídit? Co je potřeba udělat? Rádi Vám vysvětlíme vše, co se bude k Vaší situaci vztahovat a jak postupovat. Nebojte se zeptat!

Psychologické konzultace pro pěstounské rodiny

Pěstouni i jim svěřené děti mají právo na zprostředkování psychologické pomoci nejméně 1x za půl roku. Pro tyto případy spolupracujeme s psycholožkou a kdykoliv Vám nabídneme volné termíny. Pokud již někam s dětmi docházíte a máte se svými odborníky dobré zkušenosti, můžeme Vám nabídnout alespoň spoluúčast na platbách.

Právní poradenství pro naše klienty

Exekuce, dluhy, problémy ohledně sociálních dávek, smlouvy… Rodinám, se kterými máme uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, nabízíme možnost právních konzultací s čímkoliv, co Vás v aktuální situaci tíží. Nejste na to sami.